Ditt syn

Barn og syn

Ti tegn som tyder på at barnet ditt ser dårlig eller har et synsproblem

 • Barnet klager over uklart syn
 • Barnet lukker ofte ett øye om gangen
 • Barnet blir fort sliten ved nærarbeid
 • Barnet er lyssky-ubehag ved skarpt lys
 • Barnet klager ofte over hodepine
 • Barnet ser ikke objekter på avstand, selv når de blir pekt ut
 • Barnet klager over doble eller hoppende bokstaver
 • Barnet unngår lesing eller nærarbeid
 • Barnet myser mye
 • Barnet har vanskeligheter med å sitte stille eller konsentrere seg

Fem råd til deg som forelder

 • Observer barnet i lek og følg med når barnet gjør lekser
 • Sjekk om barnet kan skille ulike former og farger fra hverandre
 • Spør barnet om det ser godt, og test om det er like bra på begge øyne
 • Hadde du selv behov for briller i ung alder, må du følge ekstra nøye med
 • Ta med barnet til synsundersøkelse hos optiker dersom du er usikker, eller dersom du mistenker at barnet ditt ser dårlig.
 • Synsundersøkelsen

Vi utfører en synsundersøkelse som er tilpasset barn. Det er viktig å gjøre undersøkelser som er egnet for barnets alder og nivå og vi oppdaterer oss kontinuerlig for å gi best mulig kvalitet på undersøkelsen.

Barn har utrolig fleksible øyne og kan kompensere for relativt stor grad av langsynthet. Det er viktig å kartlegge eksakte brillestyrker, spesielt om det er mistanker om redusert syn eller problemer relatert til synet. Da tenker vi på for eksempel: redusert lesehastighet, problemer med å henge med i timene på skolen, unngår lesing og nærarbeid, holder boka veldig tett opp til øynene, myser for å se på avstand, hodepine, sliten i øyne eller lukker igjen et øye. Vi anbefaler at barnets syn testes før skolestart og med jevne mellomrom slik optiker anbefaler, gjerne en gang i året.

På grunn av at øyet er så «fleksibelt» hos barn er det ønskelig at vi ved første undersøkelse drypper øynene til alle barn under 18 år med Cyclopentolat for å bedøve «fokuserings muskelen» inne i øyet. Dette er svært viktig for å få et helt riktig resultat og vi kan fastslå brillestyrken mer presist og samtidig gjøre en mer nøyaktig vurdering av tiltak.

Undersøkelsen blir da gjerne delt opp i to deler. Vi starter med en samtale og avdekking av problemer og symptomer, deretter gjør vi en del undersøkelser og tester før vi så drypper en dråpe med Cyclopentolat på hvert øye. Denne dråpen bør virke i ca 30 minutter før vi gjør noen siste målinger og vurderinger. Ut fra dette vil vi kunne bestemme om det er behov for briller eller ikke.

Vi gjør også en vurdering av øyehelse og i det inngår det at vi bruker mikroskop/spaltelampe og ser på øyets ytre del og samtidig ser inn på øyets netthinne. Vi tar også bilder av øyets netthinne som vi studerer nøye og lagrer den digitalt. Med bilder er det lettere å sammenligne og finne eventuelle forandringer ved senere undersøkelser. Hvis det foreligger unormale funn, vil vi henvise øyelege for kontroll. Samsyn testes og vurderes da det er svært viktig for utvikling av synet. Det har stor betydning for lese og skriveferdigheter. Fargesyn er viktig å få kartlagt og vi tester alle barn for fargesyn.

Barn under 10 år har krav på støtte til briller for behandling og/eller forebygging av amblyopi hvis det foreligger:

 • Anisometropi over eller lik 1 D (det vil si at forskjellen mellom høyre og venstre er på 1 eller mer)
 • Astigmatisme over eller lik 1,5 D (det vil si «skjeve hornhinner» på 1,5 eller mer)
 • Hypermetropi over eller lik 4 D (det vil si langsynthet på 4 eller mer)
 • Strabisme (problemer med samsyn hvor det ene øyet undertrykkes og hindres i å utvikle seg normalt)

Hvis barnet kommer inn under disse kategoriene kan det søkes om støtte til briller via NAV. Brillene vil bli refundert fra NAV etter gjeldende satser:

 • Sats 1 (styrker over eller lik 3,75 D) 1230kr
 • Sats 2 (Styrker fra 4 D til 6 D) 2460kr
 • Individuelt beløp (Styrker fra 6,25 D)

Kontaktlinser kan også være et alternativ og her finnes det mange muligheter. Vi vil vurdere hva som egner seg best. Det trenger ikke å være slik at det er enten eller, dvs briller eller kontaktlinser, Mange synes det er ok med briller til vanlig, men vil ha et alternativ til aktiviteter og sport. Dårlig syn i lek og aktivitet kan være et handikap. Kontaktlinser til sport og fritid vil derimot ikke bli refundert av NAV. Kontaktlinser vil kun bli refundert av NAV dersom det foreligger en medisinsk årsak til at briller ikke kan brukes eller ved medisinske årsaker hvor det er nødvendig å kunne veksle mellom briller og kontaktlinser.

Husk at barn også trenger solbriller, og det finnes mange gode løsninger selv om en har behov for briller.

 

Brille-støtte opptil 18 år:

Har du barn under 18 år som trenger briller, har du rett på brille-støtte fra NAV. Støtten kan brukes 1 gang per kalenderår til barn som er under 18 år og folkeregistrert i Norge. Den gjelder ikke reparasjoner eller tap av briller. Satsen bestemmes av barnets brillestyrke slik: 

 • Sats 1 (1,00D eller større, cylinder 1,00D eller større): 770kr
 • Sats 2 (4,25D - 6,00D, cylinder 4,00D): 2000kr
 • Sats 3 (6,25D - 8,00D, cylinder 4,25D - 6,00D): 2715kr
 • Sats 4 (8,25D - 10,00D, cylinder 6,00D): 3230kr
 • Sats 5 (10,25D og cylinder 6,25D eller større): 4975 kr

Ordningen er veldig enkel for kunden. Vi trekker fra beløpet på brilleordren og sender faktura til NAV. Kunden betaler da det resterende beløpet etter at gjeldende sats er trukket fra.