Kontaktlinser

Har du lyst til å prøve kontaktlinser? Her har vi litt informasjon..

Les mer om kontaktlinser

Eldre og syn

Synet endrer seg når vi blir eldre og det er viktig å følge opp dette med undersøkelser og vurderinger og råd 

Les mer om eldre og syn

Barn og syn

Sjekk ditt barns syn

Les mer om barn og syn

Drømmelinsen

Bruk linser om natten i stedet for dagen

Les mer om drømmelinsen

Minisclerale linser

Hva er minisclerale linser?

les mer om Minisclerale linser

Tørre øyne

Tørre øyne

Les mer om tørre øyne