Ditt syn

Tørre øyne

Problemer med kløe, svie eller rennende øyne?

Tørre øyne er et vanlig problem. Det kan gi rennende, røde og irriterte øyne, svie, følelse av grus og tørrhet, lysømfindtlig og varierende syn. Om du plages er det viktig at du får behandling.

Mange faktorer kan påvirke komforten for de som har tørre øyne problem. For eksempel viser det seg at skjermarbeid ofte gir redusert blunking og dermed mer uttørring. Air condition og ventilasjon har vi nesten over alt innendørs, på jobb, i bil, osv. Dette gir også mer uttørring av øynene. Kostholdet kan også ha en påvirkning på tørre øyne. Dette er bare noen eksempler.

Tårefilmen består i hovedtrekk av tre lag:

  • Mucinlag/slimlag innerst mot hornhinna som stabiliserer tårefilmen på hornhinna.
  • Vannlag som utgjør mesteparten av tårene
  • Lipidlag/fettlag ytterst mot lufta som er med på å forhindre at tårene fordamper. (lipid produseres i de Meibomske kjertlene)

Hvis det er noen eller flere av lagene som ikke er innenfor «normal» verdier, vil det ofte være en tørt øye tilstand. For eksempel vil det hvis det er et tynt (lite) vannlag, være for lite tårer og dermed større risiko for tørr overflate på hornhinna med symptomer og plager.

Hvis det er for tynt lipid/fett lag vil det også bli tørt på øyet da det blir mer fordamping av tårer.Det trenger ikke være en enkelt årsak til tørre øyne, men det kan være en kombinasjon av for eksempel for lite tårevolum og redusert lipid lag.

Hvordan oppdager vi tørre øyne?

Ved synsundersøkelse hos oss, vil vi undersøke nøye med forskjellige tester hvis det er mistanke om tørre øyne. Vi vil informere om våre funn og eventuelt anbefale en utvidet tørre øyne konsultasjon med et eget spørreskjema og tester for å avdekke, analysere og gradere problemet. Dermed kan vi gi anbefalinger for behandling og eventuelt henvise til spesialist hvis det er behov for det. Milde tilstander vil vi behandle og rettlede.

Hvis en går ubehandlet med tørre øyne kan dette gi økt risiko for infeksjoner og betennelser i tillegg til ubehag. Derfor er det viktig at vi gjør tiltak for å motvirke dette.

Ved en tørre øyne konsultasjon vil vi utføre:

Meibografi, en undersøkelse for å se på funksjonen til de Meibomske kjertlene som produserer lipid til tårefilmen

Tåreprisme: ser på tåremengde på nedre øyelokkskant og måler høyden på dette. Gir en god indikasjon på mengden tårevæske. I tillegg benytter vi testene Phenol Rød Tråd og Schirmer for vurdering av mengde tårer. (ca 20% av tørre øyne pasienter har redusert tåremengde som hovedproblem).

Osmolaritetsmålinger: Vi benytter TearLab til dette og den måler enkelt forklart stoffmengden av løse molekyler og ioner i tårefilmen. Målinger over 308mOsms/L indikerer tørre øyne.

Rapporten vi lager etter alle testene gir svar på om det er for liten tåreproduksjon eller om det er i hovedsak fordamping av tårer (defekt lipid/fettlag). Men det kan også være en kombinasjon. Dette avgjør hva slags behandling vi vil anbefale.

Behandlinger:

Kunstig tårevæske:Felles navn på forskjellige typer væsker, men brukes for å smøre og fukte øyets overflate, i tillegg erstatte stoffer som mangler (for eksempel lipider). For å treffe best mulig på valg av fuktedråper bør det da ligge foreligge en tørt øye vurdering. Vi anbefaler i størst mulig grad å ha konserveringsfrie dråper.

Tårepunktsplugger:Dette er plugger for å redusere drenering av tårer fra øyets overflate. De ettes inn i tårepunktet for å redusere åpningen på «utløpet». Med dette på plass kan vi oppnå at det ligger et større volum av tårer på øyet og at eventuelle fuktedråper vil også kunne forbli lengre tid på øyet.

Øyelokksmasasje og varmebehandling:Vi vil rettlede i varmebehandling ved bruk av forskjellige varmebriller eller masker der dette er indikert i tillegg til hvordan en renser og masserer øyelokk. Dette er mye benyttet og kan ha stor effekt i tillegg til at det er enkelt.

IPLlysbehandling. Vi behandler øyelokkene med en maskin som lager lyspulser som sendes mot øyelokkene. Dette gir en stimulering av de Meibomske kjertlene og nerve forsyningen til disse. Det viser seg at dette kan gi en effektiv behandling mot tørre øyne.

Filterbriller:Ved kraftig grad av tørt øye problematikk, kan det ofte være høy grad av lysømfindlighet. Ved å benytte filterbriller (dvs glass som regulerer hvilke bølgelengder som slipper igjennom) kan dette reduseres for noen pasienter. Vi vil kunne teste ut hvilke filter som passer og om det er noen effekt av det.

Bandasjelinser og sklerallinser:Bandasjelinser beskytter overflata på øyet og er myke kontaktlinser som «puster» godt. Sklerallinser er relativt store kontaktlinser (typisk diameter er14,9-16,0 mm) av et formstabilt materiale som legger en «sjø» av saltvann over hornhinna for å fukte og beskytte og samtidig gi bedre synsskarphet og redusere blending. Vi har spesial kompetanse til å gjøre dette.

Dataskjermer:Når vi sitter konsentrert foran en dataskjerm, vil vi ofte få en redusert blunkefrekvens. I praksis betyr det at vi er mer utsatt for å få uttørring på øyets overflate. Det er viktig å se på arbeidsplassen med avstand til skjerm og vinkelen en ser på denne. Det er en fordel å ha en liten blikkretning ned, da dette erfaringsmessig gir mindre uttørring på hornhinna. Kombinasjon med filterbriller og kunstig tårevæske kan også være gunstig. Gammel lærdom som å ta hyppige pauser foran skjermen gjelder fortsatt.

Luftkvalitet og inneklima:Air condition og ventilasjonsannlegg kan gi lav luftfuktighet som igjen medførerer økt fordamping av tårer. Luft fukter kan være nyttig og det er fordel at en ikke har høyere temperatur enn hva som er nødvendig.

Kosthold: Omega 3 fettsyrer kan ha en positiv effekt på å redusere problemer med tørt øye. Vurder diett eller kosttilskudd.