Ditt syn

Eldre og syn

Synet endrer seg når vi blir eldre 

Det er derfor viktig å følge opp dette med undersøkelser, vurderinger og råd. Når vi blir eldre blir det en svekkelse av syn og synssansen. Mange av disse endringene er helt normale og fører ikke til noen store og dramatiske forandringer av synet. Vi kan nevne at for eksempel det å kjøre i mørket blir vanskeligere, vi trenger alle gradvis mer lys for å se. Motlys, for eksempel møtende billys vil også kunne blende oss lettere enn før. Endringer i lys intensitet vil også være vanskeligere å takle, for eksempel om vi kjører ut av eller inn i tuneller. Dette er eksempler på hva som er normalt for alle når vi blir eldre, men det er viktig at du har briller som er optimalt tilpasset deg for å avhjelpe disse problemene så langt som mulig.

Med økende alder øker også sjansene for å få en øyesykdom. 

De ulike øyelidelsene gir forskjellige problemer og kan redusere evnen til å se godt. De vanligste årsakene til aldersrelaterte synsproblemer er aldersrelatert makula degenerasjon (AMD), grå stær (katarakt), grønn stær (glaukom) og diabetes retinopati. De ulike øyelidelsene gir ulike problemer. For eksempel: Grå stær kan være normale aldersforandringer i linsen, men på ett eller annet tidspunkt vil det være så stor synsreduksjon at det er fornuftig å gjøre noe med det. Symptomer som økt blending, tåkesyn, mer diffuse farger, og redusert skarpsyn er vanlig. Behandling av grå stær vil være en operasjon hvor øyelinsen (som da er blitt uklar) fjernes og det settes inn en ny klar linse i et plast materiale. Ved mistanker om øyesykdom vil vi undersøke dette så langt vi kan og henvise videre til øyelege/spesialist der det er riktig.

 

Når ikke lenger briller hjelper for å lese, må vi ty til andre hjelpemidler. 

Vi kan tilpasse kikkertbriller, lupebriller, lupesystemer, optimalisere lysforhold med lamper og se på blendingsproblematikk. De enkle løsningene kan vi prøve ut hos oss og vi vil gi råd og veilede i praktisk bruk av hjelpemidlene. Er det mer kompliserte tilfeller kan vi rådføre oss med hjelpemiddelsentralen og om nødvendig henvise til dem for utprøving av hjelpemidler. Lese-tv er et system hvor det er et kamera som tar opp video og bilder av for eksempel avis/ bøker og viser det på en «tv» skjerm. Her kan vi forandre på forstørrelsen, endre lysmengde, kontraster og farge-sammensetning for å gjøre best mulig bruk av det synet vi har. Blending fra lamper og vinduer er også en viktig kilde til redusert syn og synskomfort. Ved å benytte persienner og solskjerming foran vinduer samtidig som vi klarer å beholde lysnivået bra i rommet, kan dette gi forbedringer.

Det er kjent at de fleste ulykker skjer i hjemmet, og fallulykker blant eldre kommer inn under denne kategorien. Det er viktig at vi ser så godt som mulig for å unngå å dette samtidig som en tilpasser hjemmet best mulig. Vi anbefaler derfor regelmessige synsundersøkelser og setter gjerne opp en påminnelse og sender beskjed ved anbefalt synskontroll. Synsutredning, korreksjon med briller og tilpasning av synshjelpemidler er viktige tiltak for å avhjelpe vansker. Tilrettelegging av miljøet med blant annet riktig belysning, redusert blending, gode kontraster og markeringer er også til god hjelp.