Kontaktlinser

Minisclerale linser

Minisclerale linser er kontaktlinser laget av formstabile linsematerialer (tidligere kalt harde kontaktlinser), men de er større enn vanlige formstabile linser. Normal diameter på disse linsene er fra 14,5 mm diameter og opp til ca 15,5 mm. De fungerer på en helt annen måte enn de små tradisjonelle formstabile linsene som kun ligger og flyter oppå tårefilmen på hornhinna. Minisclerale linser ligger og hviler ute på den «hvite delen» på øyet og har et reservoar av tårer / saltvann over hornhinna.

I praksis betyr dette at vi får svært god komfort og de vil vanligvis føles like komfortable som vanlige myke linser.

Når er Minisclerale linser et godt alternativ?

  • Ved «ujevn» overflate på hornhinnen vil den minisclerale linsen ligge over ujevnhetene og væske/salvann fyller ut imellom linsen og hornhinnen. Dette gir en god optikk og god synsskarphet. Det kan nevnes at det kan være et godt alternativ i forbindelse med keratokonus, Pellucid marginal degenerasjon, skader i hornhinnen og store astigmatismer (skjeve hornhinner)
  • Ved tørre øyne vil det være saltvann og tårer mellom linsen og horninnen som da vil holde overflata fuktig på øyet og dette kan være et godt alternativ ved alvorlig tørt øye problemer
  • Når vi har problemer med å få vanlige kontaktlinser til å sitte godt på øyet vil ofte en miniskleral linse løse dette problemet ved at den hviler ute på den hvite delen på øyet og beveger seg normalt relativt lite

Vi setter av god tid til tilpasning og utprøving av linser og dette er linser som lages etter at vi har levert inn parametre og styrker.